kayıt

Brace for popup!

ödeme emri

  1. 1
    cebri icranın başlangıcıdır. süresinde ödemeyenlere borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiğini bildiren belgedir. ödeme emrine karşı açılan davalarda kısmen veya tamamen haksız çıkan borçlu (bkz: haksız çıkma zammı) öder.
    #68548 ekctskn | 3 yıl önce