kayıt

Brace for popup!

asparuh

 1. 1
  Bulgar atalarının bilinen en büyük komutanı. Bir Türk boyu olan Hazarların ittirmesiyle batıya göç ederek Tuna havzasında Bulgar Türklerinin ilk devleti Birinci Bulgar imparatorluğu'nu kurmuştur.

  Asparuh liderliğindeki Bulgarlar ise Dinyeper ve Dinyester nehirlerini geçerek bugünkü güney Besarabya'ya, Bizans imparatorluğu'na komşu olacak şekilde yerleşmişlrdir. Onların yerleştiği bölge Bizans kaynaklarında "Onglos" ya da "Onklos" olarak geçmektedir.

  Asparuh'un Onglos bölgesine kesin geliş tarihi bilinmemekle birlikte Bizans imparatorluğu'nun doğuda Araplara karşı,Avrupa'da dini ve diplomatik mücadele verdiği yıllar olan 650-670 tarihleri arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Asparuh ile geelen bu Bulgarlar, Birinci Bulgar Devleti'ni kuran ve ilmi araştırmalarda Proto Bulgarlar ya da Bulgar Türkleri olarak adlandırılan Türklerdi.

  Asparuh'tan sonra ise Bulgar Türklerinin Hristiyanlaşması ve ardından Slavlaşması hız kazanmıştır.

  #50017 khanasparuh | 3 yıl önce