kayıt

emperyalizm

 1. 1
  Emperyalizm tekelci kapitalizmdir. Tarihsel sömürgeciliğin tekelci kapitalistler eliyle yaygınlaştırılması, tüm dünya pazarlarının, hammadde kaynaklarının siyasi ve ekonomik ve coğrafi olarak hâkimiyet altına alınmasıdır. Artık tekelci birlikler (büyük şirketler ve onların devletleri) sermaye ihracıyla ve işgallerle dünyayı aralarında paylaşmaya girişmişler, bu paylaşımda anlaşamadıklarında savaşlar, hatta dünya savaşları çıkarmaktan geri kalmamışlardır. Günümüzde emperyalizme fiyakalı bir ad bulunmuş ve küreselleşme denilmiştir. Hammadde ve enerji deposu Ortadoğu, emperyalizmin yağma ve savaş arenasıdır… Türkiye’nin rolü ise emperyalizmin taşeronluğudur.
  #37742 martineden | 3 yıl önce
   
 2. 2
  http://www.birgun.net/haber-detay/kelimeler-coplugu-ve-kavramlar-sozlugu-97092.html: kaynak)

  yayılmacılık politikasının daha kavramsal ve "içeriği adında olmayan" halidir
  #37748 yasirsamed | 3 yıl önce
   
 3. 3
  Solcuların sürekli ağladığı kavram.Güçlü olanın hükmetme ve yayılma hakkı vardır.Biz de bu hakkımızı tarihimizde olduğu gibi yeniden konuşturunca bu gavatlar "biris biris kirdislik" diye bagiracaklar.Hainler.
  #37782 metalhead88 | 3 yıl önce
   
 4. 4
  (bkz: kapitalizm)in en yüksek ve tekelci aşamasıdır.
  #37826 asymptote | 3 yıl önce