kayıt

Arş. Gör. Memiş Gökhan TÜRE

  1. 1
    gazi üniversitesi hukuk fakültesi'nin özel hukuk bölümü öğretim görevlisidir. anabilim dalı iş ve sosyal güvenlik hukuku'dur. hukuk fakültesi derslerini nasıl işliyor bilmiyorum fakat vermiş olduğu toplu iş hukuku dersini gökhan hocadan aldığım için çok şanlıyım galiba. ders anlatışı akıcı, arada esprileri ile ders havasını dağıtarak dağılan dikkatleri toplar. yoklama alır fakat sisteme girmez, dersine giren öğrencilerin notlarına birkaç puan ekler. Sınavda olay soruları sorar. soruları zor değildir dersi takip eden birinin en fazla 2-3 saatlik çalışması ile yapabilir. notu kıt değildir. adam gibi adamdır.
    #87081 glorious turtle | 1 ay önce