kayıt

Maaş Bordroları

  1. 1
    Maaş bordroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren, Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen bordrolardır.
    #87048 glorious turtle | 2 ay önce