kayıt

Ücret Bordroları

  1. 1
    İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.
    #87047 glorious turtle | 11 ay önce