kayıt

Acil Yardım ve Afet bölümü

  1. 1
    Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bölümdür.
    #87045 glorious turtle | 11 ay önce