kayıt

meslek etiği

  1. 1
    belirli bir meslek grubundaki insanların bir araya gelerek oluşturduğu, mesleki davranışları belirleyen, kişisel eğilimleri sınırlandıran, yetersiz ve ilkesiz çalışanları dışarı iten, meslek içi rekabeti ve dayanışmayı denetleyen, hizmet ideallerini korumaya çalışan kurallar bütünüdür.
    #86868 alamutfedaisi | 12 ay önce