kayıt

damgalama

  1. 1
    ukde: Tirnakmirnak

    TDK'na göre ilk anlamı "Bir şeyin üzerine damga ile işaret yapma, damga vurma işi" olan lakin daha çok insanları sınıflandırmak, insanlara herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek anlamında kullanılmaya daha çok yatkın olan bir isim
    #87075 VahimKanseri | 10 ay önce