kayıt

Brace for popup!

Nasıl bir devlet

  1. 1
    Saygın ve sevgili gazi sözlük fertleri,
    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün "tüm ümidim gençliktedir" ve "gençler, Cumhuriyeti biz kurduk onu koruyacak ve yüceltecek olan sizlersiniz" vecizelerini hatırlatarak entryime başlamak istedim. Dünya dünkü dünya değil. Yarınki dünya da bugünkünden farklı olacak. Çağın gereklerini yerine getiren bir devlet sahibi olabilmemiz için fikirlerimiz önemsenmeseler de yüksek sesle geniz kitlelere ulaşmasa da çok önemli. Bu başlığımız altında devletimizin vazifesi olan milletine hizmette nasıl daha etkin olacağına dair fikirlerimizi paylaşabiliriz. Türkiyenin mevcut koşullar içerisindeki durumu trol olmayan herkes az buçuk biliyor. Milyonlarca insanımız, gariban olarak adlandırdığım sosyal statüde hak ettikleri muasır medeniyet seviyesinin üstünden gayet uzakta bulunmakta.! Bu insanlar analarımız, dedelerimiz, emmoğlumuz veya kuzenimiz. Yani biziz. İşte bu insanımız devletini binlerce yıllık Türk tarihinde olduğu gibi mukaddes kabul etmektedir. Türk insanı, mukaddesat ihtiva ETTİĞİ siyasi örgütlenmesinden de Kendisini korumasını ve kollamasını haklı olarak istemektedir. Devletimizin bu karşılığı verebilmesi için çağa değil gerçekten çağın ötesine, ya i yarına bugün entegre olması gerekmektedir. Sosyal, siyasi ve ekonomik çıkarlarımız için devletin bel kemiği olan hantal bürokrasiye işlerlik, ahlak ve caydırıcılık kazandırmalı, köhne devlet kurumlarına modernizmi zerkedmeliyiz. Bu hedefler milli hayallerimize hizmet etmelidir. Üstelik bu ara planlar sanılanın aksine büyük bütçelerle değil, pek ucuz yolla yapılabilir. Sosyal medya kullanımını devlette yaygınlaştırmak, yaratıcı, hedefe göre güven verici veya korkutucu, eğlenceli paylaşımlar yapmak bedavaya yapılabilecek bir çalışmadır örneğin. Bu çalışmalarımızın odak noktası düşmanlarımızın da zararlı faaliyetlerinin odak noktası olan TSK olmalıdır. Zira ordumuzun içinde bulunduğumuz coğrafyada zayıf kalması; hangi siyasi, dini, etnik veya sosyal kesimden olursa olsun hiçbir vatandaşımız için çıkar değildir. Çünkü bizi düşmanlarımızdan koruyacak yegane gücümüz gözbebeğimiz ordumuzdur.
    Türkiyedeki kurumların sosyal adaletin gerçekleştirilmesine yoğunlaştırılmasına da ihtiyacı vardır. Bazı kilit kurumların, birer organı oldukları devletlerinin vatandaşlarına zor duru larında yardım ettiğini göstermesi, onların devlet babası olduklarını göstermesi gerekir. İç işlerimiz, valiliklerimiz ve sosyal güvenlik kurumlarımız bu kurumların başını çekmektedir. Aynı politika dış politikaya yansıtılarak Tika gibi kurumların devletin baba ve ana olduğunu göstermesi gerekmektedir. Devletin varlığının sorgulandığı, vatandaşlarının adaletsizlikler ile kendisine küstürülenn bir devletin (veya algısının) olduğu durumumuzda elzem gördüğüm reformların genel mahiyeti bunlardır.
    #85268 raskolnikov | 2 yıl önce