kayıt

güzellik

  1. 1
    Güzel sözü ile -lik ekinin birleşmesiyle türemiş olan sözün Tanımı güzel olma durumudur. Gerçekte görecelilik gösterir. Biri kendini güzel olduğunu düşünebildiği gibi başkası da onu güzel bulmayabilir.
    #84739 buzulkusu | 16 saat önce